หน้าแรก

สถานการณ์สมมติสำหรับอนาคตของอาหารเพื่อความผาสุก

อ่านเพิ่มเติม

สามกลุ่ม อุตสาหกรรม เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจโซลูชัน

หัวข้อกลุ่ม อุตสาหกรรม

เชื่อมต่อที่ไม่ได้เชื่อมต่อสำหรับ
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

รับ eBook ฟรีของคุณ

5 หมวดหมู่ของแบรนด์ OpreX

ไซต์แบรนด์ OpreX

Integrated Solution for Process and Turbomachinery Control

CCC Inside™ for Yokogawa CENTUM VP 

สัมผัสประสบการณ์การวัดการไหลที่เสถียรแม้ในของเหลวที่วัดได้ยากด้วยซีรีส์ CA

เครื่องวัดการไหลแบบแม่เหล็กใหม่

รับรองความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน 
 ความท้าทายทั้งสามของเราสำหรับคนรุ่นอนาคต

การพัฒนาอย่างยั่งยืน: สู่ปี 2050

เอกสารอ้างอิง

อ่านเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นจริงที่บริษัทโยโกกาวาฯ ได้มีส่วนช่วยบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

เอกสารความรู้

การค้นพบนวัตกรรมล่าสุดในการควบคุมกระบวนการและการใช้งาน

การประยุกต์ใช้งาน

เรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชันที่หลากหลายของโยโกกาวา ที่ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในโรงงาน

ข่าวล่าสุด

 เหตุการณ์ในอดีต 


ด้านบน