วิธีง่ายๆ ที่จะช่วยควบคุม PM 2.5 ในโรงงานอุตสาหกรรม

1. ติดตั้งตรวจวัดมลพิษทางอากาศ CEMs
2. ติดตั้งอุปกรณ์จับฝุ่น Bag Filter หรือ ESP ซึ่งอุปกรณ์ดังกอธิคสามารถจับฝุ่น PM 2.5 ได้
3. ประสิทธิภาพการเผาไหม้จากแหล่งกำเนิด
4. ตรวจสอบเครื่องมือวัดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและหมั่นตรวจทำความสะอาดเพื่อการลดฝุ่นในโรงงาน
5. ใช้น้ำมันที่เป็นมิตรกับผลประโยชน์หรือทดแทน

ขอรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมคลิก: http://bit.ly/2OFso9x


ด้านบน